*** ช่องทาง online สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561
*** กรณีสมัครเป็นกลุ่มกรุณาติดต่อ 083-417-3342
 https://goo.gl/forms/txrNYaKcmNM8Ok893


สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1 เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  3 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชุมชน
  4 เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  5 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่แข่งขัน

  วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561

สถานที่การแข่งขัน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ราคาบัตร

  สำหรับบุคคลทั่วไป 450 บาท
  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี (ปัจจุบัน) 300 บาท
  (** นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบัน ต้องแนบ บัตรนักศึกษา ผ่านระบบด้วย)

   *** การชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี นายชาญเดช เจริญวิริยะกุล และ นางปิยดา วงศ์วิวัฒน์
    ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    เลขบัญชี 074 - 7 - 64487 - 0
    ( ต้องแนบหลักฐานในการโอนเงิน )
    ( ** มารับเสื้อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เท่านั้น )


วิธีการแจ้งการโอนเงิน

     หลังจากโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่ e-mail  :  ssrurun1@ssru.ac.th
         โดยพิมพ์รายละเอียดดังนี้
         

     ( ** นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี อย่าลืม ถ่ายรูปบัตรนักศึกษา แล้วส่งมาที่ e-mail ด้วยนะคะ )


ขั้นตอนการรับเสื้อรับ

      ขั้นตอนที่ 1 สมัครวิ่งสวนสุนันทามินิมาราธอนผ่านระบบ online 
      ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะส่งข้อมูลกลับไปที่ e-mail ที่สมัครเข้ามา 
      ขั้นตอนที่ 3 print ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการรับเสื้อ

    - มารับที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 20 - 21 เมษายน 2561  เวลา 9.00 - 16.00 น

    - ส่ง ไปรษณีย์ เพิ่มเงิน 50 บาท


แผนที่เส้นทางวิ่ง

จุด START มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระยะทางการแข่งขัน

    - ระยะ 5 กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ

    - ระยะ 10 กิโลเมตร มีการแบ่งประเภทรุ่นอายุดังนี้
             รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชาย / หญิง
             รุ่นอายุ 21 - 30 ปี ชาย / หญิง
             รุ่นอายุ 31 - 40 ปี ชาย / หญิง
             รุ่นอายุ 41 - 50 ปี ชาย / หญิง  
             รุ่นอายุ 51 ปี ชาย / หญิง ขึ้นไป
             (** รุ่นละ 5 ถ้วยรางวัล)ขนาดไซด์เสื้อ
รางวัลและของที่ระลึก

   1 ผู้สมัครทุกประเภท จะได้รับเสื้อคอกลมที่ระลึก 1 ตัว
   2 เหรียญที่ระลึกสำหรับทุกท่าน ที่เดิน / วิ่งถึงเส้นชัย
   3 ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ได้รับถ้วยรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
             รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี อันดับ 1-5 ชายและหญิง 5 รางวัล
             รุ่นอายุ 21 - 30 ปี อันดับ 1-5 ชายและหญิง  5 รางวัล
             รุ่นอายุ 31 - 40 ปี อันดับ 1-5 ชายและหญิง  5 รางวัล
             รุ่นอายุ 41 - 50 ปี อันดับ 1-5 ชายและหญิง  5 รางวัล
             รุ่นอายุ 51 ปี ขึ้นไป อันดับ 1-5 ชายและหญิง  5 รางวัล
   
   (*** จับฉลากรางวัลหลังเส้นชัย ลุ้นรับรางวัลใหญ่ หลายรางวัล)

___________


การบริการ

   1 บริการรับฝากสัมภาระ (ไม่รับฝากสิ่งของมูลค่าสูง)
   2 บริการน้ำดื่มทุกๆ 2 กิโลเมตร
   3 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผลไม้ และอื่นๆ หลังเส้นชัยฟรี
   4 บริการห้องน้ำ
   5 บริการที่จอดรถ
   6 บริการทางการแพทย์ พร้อมหน่วยปฐมพยาบาล และรถเคลื่อนที่เร็ว
   7 กำกับดูแลเส้นทางวิ่ง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักวิทยุอาสาสมัคร ตลอดเส้นทาง

วัน-เวลา กำหนดการแข่งขัน

     เวลาการปล่อยตัว นักกีฬา ระยะ 10 กิโลเมตร  >   05.45 น.
     เวลาการปล่อยตัว นักกีฬา ระยะ  5 กิโลเมตร   >   06.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | http://www.ssru.ac.th