ติดต่อฝ่ายดำเนินงาน เบอร์ 083-417-3342
e-mail : ssrurun1@ssru.ac.th